top of page

Rouwbegeleiding & ritueelbegeleider

Herdenkingskaars

Rouwbegeleiding.

Rouwen is een belangrijk proces dat iedereen van ons al eens heeft meegemaakt of mee maakt. En misschien zit jij nu in zo een proces.

Het meest bekende is het rouwen om een verlies van een geliefde persoon.
Het raakt je in je diepste zijn. Het is onomkeerbaar. Het is plots. Het is nooit het juiste moment.  Laat je ondersteuenen. Ga in gesprek. Ga schrijven. Deel het, blijf er niet mee zitten.

Iedereen verwerkt dit op zijn eigen manier. 

Rouwen doe je bij elk verlies. Dat kan ook het verlies zijn van je werk. Een relatie, een vriend die andere wegen op gaat...

Interesse in rouwbegeleiding?

Of in ritueelbegeiding?

Bloemstuk

Rouwcoaching:

3 gesprekken rond de plechtigheid
    voor de plechtigheid
    na de plechtigheid
    een maand na de plechtigheid

3 gesprekken naar behoefte wanneer de nood er is
    Intake - wat is jouw wens
    gesprek en oefeningen
    hoe ga je er verder mee om

Volgens afspraak - 1 gesprek dat kan natuurlijk ook of een extra moment om contact te hebben

Ritueelbegeleider overlijden.

Wanneer er iemand komt te overlijden van je naasten, dan wil je waardig afscheid nemen.

Dit doe je tijdens een afscheidsceremonie. Een belangrijk moment voor jou als nabestaande, vriend, buur, familie,... 

Belangrijk in jouw rouwproces dat hier de nodige en juiste tijd en moment gepakt wordt. Dat jij verder kan met mooie herinneringen. Een persoonlijke aanpak, eervol en respectvol. 

Je brand een kaars. 

Er worden teksten voorgelezen, een gedicht, een verhaal...

Je deelt de herinneringen.  Een levensverhaal wordt voorgelezen.

Foto's en muziek horen bij deze herinneringen.

Ik help en ondersteun jou graag:

  • via een goed gesprek

  • door te luisteren

  • schrijven van het levensverhaal

  • met de muziek

  • gedichten en teksten uitzoeken en schrijven

  • voorlezen en voorgaan in de plechtigheid

Schrijver en verhalen verteller. 
Verwoorden van een verleden in het heden. Want nu betekenen ze meer dan ooit, hun waarde en de emotie die er achter schuilt. De liefde, het verdriet, de pijn en de vreugde die je beleefde samen en nu niet meer. Het uitdrukken van een ziekte of een ongeluk die geen troost in zich hebben dan enkel de vraag waarom?  Soms is het evident of gewoon. Toch, wanneer iemand het zegt, is de bevrijding en de eerbied groot voor hij of zij die niet meer is. En ook voor jou die nu zit en kijkt, voelt en denkt. De herinnering blijft voor altijd en altijd in mijn hart.

De plechtigheid gebeurt in samenwerking met het uitvaartzorg centrum. Je kan bij hen terecht voor de praktische zaken. Ik werk daarom samen met hen. 

Heb jij een uitvaartzorg centrum, neem contact en we kijken samen hoe we jouw eigenheid neerzetten naar waardige en mooie plechtigheden.

Heb jij iemand verloren, neem contact op als je ondersteuning bij de plechtigheid nodig hebt voor het bovenstaande. 

Wens je veel sterkte in de verwerking en groot verdriet die er nu is.

Jozef

Ritueelbegeleiding:

Gesprek voor de plechtigheid.

Voorgaan in de plechtigheid.

In combinatie met rouwcoaching
 

Nieuwe bloemen
bottom of page