Mijn verhaal

Mijn leven is er eentje met vele hindernissen geweest.

Hoe kom overleef je dat?

Een vraag die telkens weer boven komt. Hoe overleef je de volgende tegenslag. Waar hou je je aan vast. Wat motiveert en drijft me om toch niet op te geven en door te gaan. Waarom overkomt me dit.

Rouw is me niet vreemd. Verlies van een kind. Van een vader.
Ook rouw om een passie die stopt. De teleurstelling, waarom lukt het me niet. De teleurstelling in de ander of is het in mezelf. De passie nam een andere vorm aan. Als muzikant en drummer van een rock-band. Nu muziek maken voor jouw ontspanning en relaxatie, niet alleen als slagwerker, maar ook  met zang. Wist je dat ik in de muziekschool de valse kat werd genoemd? En dan nu zanger.

En rouw om een lange carrière, in een gouden kooi, die stopt. En wat nu? Twijfel, onzekerheid, teneergeslagen. En wat met al die tijd? Was het dan verloren tijd?

Niets is verloren tijd. Het zijn ervaringen die je rijk maken. Dat zie je niet altijd op dat moment. Keuzes maken vraagt moed. Maar levert jou voldoening achteraf. De keuze voor jezelf maakt je gelukkig. Wat niet wil zeggen dat het gemakkelijk is. Integendeel vaak. 
Een uitspraak die me hielp die ik tegen kwam in een post deed  me keuzes maken. Het werk waar je naar beneden getrokken wordt. Daar waar jij nog jouw omgeving dat begrijpt is gewoon niet jouw plek. Daar waar je opgetild wordt daar hoor je thuis. 
 

Eens uit die omgeving kon ik pas inzien wie ik werkelijk ben. Ik zat in rouw en had / nam tijd om te verwerken en mezelf beter te leren kennen. Wat hield me tegen? En wat wist ik niet over mezelf? Of kon ik er niet aan toegeven?

De inzichten kwamen, uit een tool, uit mijn schrijven, uit gesprekken met coaches. 

Dan komen er nieuwe dingen op jouw pad. Ritueelbegeleiding. Ik had hier nooit aan kunnen denken. Maar het ligt me. Pas als ik er mee bezig ben gegaan herinnerde ik me dat mijn vader zo graag schreef en dat voorlas. Dat talent komt zeker van hem. Nu zie ik mijn vader anders...

Rouw is zo belangrijk besef ik en daarom wil ik jou helpen. Loop het niet voorbij, het komt toch terug en zit in je. Ook in jouw loopbaan. Welke keuzes wil je maken? Leg ze eens voor aan iemand die jou niet kent. Hier mag je in jezelf investeren. Dat levert op. Daarom niet hoofdzakelijk in geld, maar ook in goed voelen, tevreden zijn over jouw keuzes. Dat ben ik nu, eindelijk, ten volle. Niet dat ik vroeger mijn werk helemaal niet graag deed, nee, het was echt ok. Veel aan gehad, boeiend. Leuke, spannende momenten. Inzichten en kennis opgedaan.  

Maar wat ik nu doe, dat ben ik. 

Ik kan nog veel en lang vertellen. Maar ik luister ook graag naar jouw verhaal.
Mijn ervaringen, ik kan jou veel tips geven. Zie je, niets voor niets.

Missie

Coachen of mentorship. Dieper gaan, naar de essentie gaan en daarop werken. Kijken of je "echt" wil veranderen en wat wil je dan verandert zien om tot een "verandering" te komen. 

De missie is bedrijven en mensen terug tot hun essentie brengen.

Geen sluier er om heen. Echtheid, authenticiteit.

Tot oplossingen komen. De verandering tot stand brengen.

Wat bewijzen cijfers? Wat is weten?  Wat je wil bewijzen? Of wat is er werkelijk te zien! Is dat een confrontatie om de werkelijkheid te zien. Doet het pijn?

Wat brengt jou tot geluk en succes? Wat is voor jou werkelijk succes? 

De vragen, keuzes, veronderstellingen omkeren. De sluier rondom jou ontwarren. Jou meer ruimte geven en openen. Openen om toe te laten, ter voelen, te zien.

Doch hoeft het niet hard te zijn. Met humor, interactief, creativiteit,... 

Omdat de spanning niet tot resultaat brengt. Spanning doet de snaar springen. Ontspanning maakt ruimte tot het proces van verandering.

Opent jouw zicht om out-of-the-box te denken en te kijken, ruimer dan je keek, zicht in andere richtingen...

Anders denken! Wat is positief zijn? Een sluier om te verbergen wat er niet is. Doorprikken van een valse realiteit.

Mijn missie is luisteren en vragen stellen om jou zelf tot jouw essentie te doen komen zodat je het zelf wil, de verandering.

Mijn missie is om jou te laten ervaren, voelen, ontdekken dat je dat echt wil en wie je bent.

Ook als bedrijf. Het bedrijf begint bij de manager. De maatschappij begint bij zijn (regerings)leiders, beleidsvoerders. Dat zijn mensen. Het gaat om mensen en emoties. Het begint bij jou.

Schrijf jouw verhaal, herschrijf jouw verhaal, een nieuw hoofdstuk. Niet meer of niet minder.

 

Jouw ziel leven. En misschien is dat heel wat eenvoudiger dan je dacht of van je werd verwacht.

OVER JOZEF SWAERTS

'Jozef heeft in stilte de wereld om me heen geobserveerd. Gezien wat werkt en wat niet. Gehoord wat menselijk is en wat niet. Zijn jarenlange stilte heeft hem tot een wijs en wel doordacht mens gemaakt. Met normen, waarden en een heldere blik. Zijn visie is scherp. Met een zachte, kritische en vaak humoristische noot, nodigt hij ons uit om weer terug MENSELIJKER te worden. En het niet ingewikkelder of complexer te maken dan het is'. 

Informaticus, beleggingsadviseur en trainer waren enkel functies binnen de financiële sector. "Ze brachten me vele ervaringen en inzichten in het bedrijf en behoeften van de mensen".

Muzikant: drummer en zang. Ritme en stem gebruiken. "Het aanleren van drummen leerde me veel over het proces. Je eigen stem zoeken en deze naar buiten toe leren gebruiken gaf me de ervaring over mezelf zijn."

Argentijnse tango, een dans met vele aspecten. Leiderschap, creativiteit, het lichaam weet, loslaten, samen één, passie en zoveel meer.

Ook sporten maakte deel uit van zijn passies. Van basketball tot martial arts. Vandaag beoefent hij nog steeds de Kubo.

Het opdoen van kennis, lezen van boeken, gesprekken en luisteren met aandacht. 

Intuïtief aanvoelen en checken wat het verschil is met denken. Telkens opnieuw.

Zelfkritisch, 2 voeten op de grond.

En dat alles met de nodige humor. Het is ontspannend, ontladend en maakt je blij, alsook jouw omgeving.
 

Meer weten, neem contact op.

Tremelo, Belgie


Email: jozefswaerts@gmail.com


Telefoon:: +32  0495 66 13 58

  • Facebook
  • LinkedIn Social Icon

© COPYRIGHT 2020 JOZEF SWAERTS    |    VOORWAARDEN   |    ROUTE    |    PRIVACY REGLEMENT    |    DISCLAMER